Om Skjelvik Bilverksted AS

Skjelvik Bilverksted ligger i utkanten av sentrumsområdet i Eide – en kommune som er det naturlige knutepunktet mellom byene Kristiansund og Molde.


Bakgrunn og eiere
Den første driften fant sted allerede i 1950, da Edvard og Karstein Skjelvik startet verksted i farens lokaler. Sivert Skjelvik hadde da drevet sykkel- og vulkaniseringsverksted i en mannsalder, og bygde og solgte sykler under sitt eget merke – "Stabil". I tillegg til salg og reparasjon av sykler, drev Sivert med vulkanisering av støvler og sko.

De små lokalene var imidlertid dårlig egnet som bilverksted, og mye av arbeidet måtte foregå utendørs. Dette skapte problemer, spesielt på vinterstid, og verkstedsdriften ble lagt ned 1955.

Nytt verksted
I 1957/58 ble det bygget nye lokaler, og det ble atter startet verksteddrift. På dette tidspunktet hadde også Torstein Krakeli – Edvards og Karsteins svoger – kommet inn på eiersiden.

I søknaden fra 1956 ble oppstarten blant annet begrunnet med at det fantes 35 traktorer i Eide kommune. Sammen med oppdrag for den voksende steinindustrien var dette grunnlaget for drift, både som bilverksted og mekanisk verksted. Samtidig ble det inngått avtale med AS Norske Shell om levering av olje og drivstoff.

Skjelvik Bilverksted ble offisielt stiftet 6. oktober 1958. Ti dager senere ga det daværende Biltilsynet Skjelvik Bilverksted status som offentlig godkjent verksted. Det personlige foretaket ble drevet frem til 1988, da driften fortsatte i selskapet Skjelvik Bilverksted AS.

Bygg
Forløperen til verksteddriften var sykkel- og vulkaniseringsverkstedet til Sivert Skjelvik. Disse lokalene var i lengden ikke egnet for driften ved Skjelvik Bilverksted. Det ble derfor startet byggearbeid i 1957, og året etter kunne det nye verkstedet tas i bruk. Bygningen var på omkring 245 kvm og rommet både bilverksted og mekanisk verksted. I 1967 og 1968 ble det bygd på omkring 500 kvm verkstedlokale, samt kontorer over butikken.

En ny ombygging fant sted 1992 (se bildet til venstre), og i 1993 ble overbygget ved drivstoffpumpene skiftet ut. I september 1996 ble det satt opp nytt selvvaskeanlegg, og i 2000 ble det reist ny verkstedhall med en gulvflate på til sammen 460 kvm. Den mekaniske avdelingen flyttet inn her.

I tilknytning til ombyggingen i 1999/2000, ble hele bygningsmassen renovert og fikk ny veggkledning. Samtidig ble butikken utvidet til nærmere 120 kvm og fikk en solid ansiktsløfting.

Etter denne påbyggings- og oppussingsarbeidet, har vi nå et lokale med en grunnflate på til sammen 1200 kvm. Lokalene rommer en stor og fin butikk, samt romslige og funksjonelle verkstedslokaler, noe som skaper trivsel både for kundene og oss.

Etter 47 år som Shell-forhandler, gikk Skjelvik Bilverksted AS i 2005 over til å bli en BEST-stasjon. Det betyr at vi får drivstoff fra STATOIL som er Best sin avtaleleverandør på drivstoff og kortsystem. Vi ser i etterkant at dette var en fornuftig satsing.

I oktober 2007 gjennoførte vi den siste delen av omprofileringen ved overgangen til BEST. Butikken fikk da et velfortjent løft og fremstår som en moderne og innbydende butikk.

Neste byggeprosjekt ble påbegynt i 2008. Det ble da bygd et kombinert kontor og kundemottak i tilknytning til verkstedet. Bygget på totalt ca 200 kvm inneholder kontorer, garderober og butikk/kundemottak. På kundemottaket har vi også en liten Mekonomenbutikk med aktuelle varer.

Siste forandring hos oss skjedde juni 2010. Det ble det tatt i bruk et nytt karosseriverksted oppført inne i den mekaniske hallen. Dette har lyse trivelige lokaler tilrettelagt for oppretting og klargjøring for lakkering av biler. Verkstedet er på ca 120 kvm.


Ledelsen i Skjelvik Bilverksted i dag
Edvard, Karstein og Torstein har alle trukket seg ut av firmaet og overlatt driften til neste generasjon. Selskapet eies i dag av Stig Skjelvik, Svein Norfinn Krakeli, Ingjerd Holten og Steinar Krakeli.

Stig er leder for bilverkstedet, Svein er leder for mekanisk verksted og Ingjerd er leder for butikken. Steinar kom inn i firmaet januar 2002 og har tatt over som daglig leder etter Karstein Skjelvik.


HISTOREN

"Bokta"

Bildet av "Bokta" fra 1950

Skjelvika

Forløperen til verksteddrift fant sted i lokalene til Sivert Skjelvik sitt sykkel og vulkaniseringsverksted

Sykkel og vulkaniseringsverksted

Bildet er tatt i 1961 og i forgrunnen ser vi Sivert Skjelvik sitt verksted hvor driften ble startet opp første gangen. I bakgrunnen ser vi bygget som ble oppført i 1957/58.

Bensinfylling

Den første bensinfyllingen skjedde i 1958. Robert Skjelvik (Edvard og Karstein sin yngste bror) fylte bensin på drosjen til Hermann Skjelvik.

Bygget i 1992

Bildet er fra ca 1992 og viser hvordan bygget så ut da.

Stabil

Sivert Skjelvik hadde agentur for Svithun og eget sykkelmerke - Stabil.
www.skjelvikbilverksted.no
Åpningstider, butikk/bensinstasjon

Mandag - Fredag 06:30 - 23:00
Lørdag 08:00 - 23:00
Søndag 09:00 - 23:00

 

Åpningstider, bilverksted

Mandag - Fredag 07:30 - 15:30